Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι/ες,

Σύμφωνα με τον Ν. 4485/ αρθρο 19, παρ. 12, και με την ολοκλήρωση ενός (1) χρόνου θητείας από (1-09-2016 έως 01-09-2017) ως Κοσμήτορας στην Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, αναφέρω σειρά ενεργειών μου που έλαβαν χώρα στο υπ’ όψιν χρονικό διάστημα.

1. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκαν 14 Συνεδριάσεις της Κοσμητείας ΣΘΕΤ (153η -166η). Από αυτές τέσσερις (4) τακτικές και οι δέκα (10) έκτακτες.

2. Καταρτίσθηκαν τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών της ΣΘΕΤ (σύμφωνα με τον Ν. 4405/2016)

Στο διάστημα 7-8 Ιουνίου θα γίνει στην Αθήνα το IoT & Game - Hackathon.

Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγραφή.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο ενημερωτικό φυλλάδιο.