Η ΣΘΕΤ διαθέτει αυτή τη στιγμή 6 μεταδιδάκτορες, 50 υποψήφιους διδάκτορες ενώ 18 άτομα έχουν ήδη λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, εργαζόμενα σε ερευνητικά προγράμματα και εργαστήρια της σχολής. Όλα τα σχετικά με την υποψηφιότητα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη σχολή, αναφέρονται με λεπτομέρειες στον κανονισμό διδακτορικών διατριβών.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΘΕΤ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

1 ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 151η/16-6-2016
2 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 151η/16-6-2016
3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 153η/22-9-2016
4 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 151η/16-6-2016
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ - 116η/17-1-2013
6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ - 116η/17-1-2013

ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΘΕΤ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΘΕΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ISCED-2011 (UNESCO)

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20/7/2010 (σύσταση τριμελούς) Μελέτη μηχανισμών συντονισμού σε οικολογίες τεχνουργημάτων με σκοπό τη δημιουργία αυτόνομων συστημάτων κοινωνιών  48 (Computing)
2 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 27/5/2010 Η θεώρηση του ελεύθερου συνόρου στη μαθηματική προτυποίηση ιατρικών προβλημάτων 46 (Mathematics and Statistics)
3 ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ (134/15-9-2014)
ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ                 (114/26-10-2012)
1/12/2010 Μελέτη της σύνθεσης καταλυτών νικελίου στηριγμένων σε οξείδιο του τιτανίου 44 (Physical Science)
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 29/9/2011 Επίτευξη σημασιολογικής ομοιογένειας σε μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας στον κοινωνικό Ιστό 48 (Computing)
5 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 17/5/2011 Αξιολόγηση συστημάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή με έμφαση στη χρήση πολυτροπικών διεπαφών 48 (Computing)
6 ΧΑΪΡΗ ΚΙΟΥΡΤ ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17/5/2011 Συλλογική Τεχνητή Νοημόσυνη και Προσωποποιημένες Εκπαιδευτικές Αλληλεπιδράσεις στην Εκμάθηση Νέων Δεξιοτήτων   48 (Computing)
7 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 29/9/2011 Αξιολόγηση περιβαλλόντων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που βασίζονται στο web 2.0 48 (Computing)
8 ΜΑΝΘΑ ΣΚΙΑΔΑ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ (134/15-9-2014)
ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ           (114/26-10-2012)
22/11/2011 Καταλύτες χαλκού στηριγμένοι σε μεσοπορώδη σίλικα 44 (Physical Science)
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 22/11/2011 Ανάπτυγμα μακρινού πεδίου και προσέγγιση χαμηλών συχνοτήτων στη Μαθηματική θεωρία ακουστικής σκέδασης 46 (Mathematics and Statistics)
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22/11/2011 Μαθησιακή Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή σε Εργαστηριακά Περιβάλλοντα 48 (Computing)
11 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 19/1/2012 Μαθηματική ανάλυση του προβλήματος της απόκρυψης   46 (Mathematics and Statistics)
12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 19/1/2012 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή: Αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης υπολογιστικών συστημάτων στηριζόμενη σε φυσιομετρικούς δείκτες 48 (Computing)
13 ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 26/10/2012 Ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης με στατιστικές μεθόδους 85 (environmental protection)
14 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28/3/2013 Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε δίκτυα VANET (Vehicular Ad-Hoc Network) 48 (Computing)
15 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΟΥΝΗΣ ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19/6/2013 Υπηρεσίες 3D Video Streaming με βάση το πρωτόκολλο HTTP  48 (Computing)
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19/11/2013 Υδραυλικά χαρακτηριστικά αποχετευτικών συστημάτων αρχαίων ελληνικών θεάτρων:βιώσιμες τεχνικές μέθοδοι και μοντέλα αποστράγγισης 85 (environmental protection)
17 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΕΡΡΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/11/2013 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ (135/12-11-2014): Σχεδιασμός με κριτήριο την ελεγχόμενη βλάβη των συμμικτων κατασκευών υπό σεισμική καταπόνηση 52 (engineering and engineering trades)
18 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19/11/2013 Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους για Υπηρεσίες Πολυμέσων 48 (Computing)
19 ΕΛΕΝΗ ΧΗΤΑ ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 17/12/2013 Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αστική και υπεραστική κινητικότητα 85 (environmental protection)
20 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΝΤΖΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  6/3/2014 Ένα πλαίσιο ανάλυσης μεγάλης κλίμακας δεδομένων για την υποστήριξη προσαρμοζόμενων και προσωποιποημένων περιβαλλόντων μάθησης 48 (Computing)
21 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 6/3/2014 Μαθηματική Μελέτη του προβλήματος Ηλεκτρομαγνητικής Απόκρυψης 46 (Mathematics and Statistics)
22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/4/2014 Συγκριτική διερεύνηση των δεικτών ρυπαντικής φόρτισης του εδάφους μέσω τεχνητού εμπλουτισμού με βαρέα μέταλλα υπό την επίδραση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 85 (environmental protection)
23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΝΤΙΔΗΣ ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8/4/2014 Θέματα ασφαλείας στο Internet of Things 48 (Computing)
24 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 22/5/2014 Μελέτη ροής εντός αιμοφόρων αγγείων πριν και μετά την εισαγωγή καθετήρα με χρήση αναλυτικών μεθόδων 42 (Life Sciences)
25 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15/9/2014 Συστήματα Αλγοριθμικών συναλλαγών και πρόβλεψης της τάσης στην αγορά νομισμάτων με τη χρήση μεθόδων της τεχνητής νοημοσύνης 48 (Computing)
26 ΗΛΙΑΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/11/2014 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπάιδευσηςγια το σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων 85 (environmental protection)
27 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/11/2014 Στατική και Δυναμική Ανάλυση Βαθμό - Ελαστικών Δοκών και Πλακών υπό Κάμψη με Χρήση πεπερασμένων στοιχείων 52 (engineering and engineering trades)
28 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΟΝΗΣ 154/04-10-2016  ΓΚΙΖΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ) 12/11/2014 Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικών συμφασικών μοντέλων και εφαρμογές στην απεικόνιση σήματος 156/8-11-2016 Συνεδρίαση αλλαγή τίτλου στα αγγλικά "Towards the Calibration of the Codalema Astroparticle Experiment" 44 (Physical Science)
29 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5/5/2015 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμησητης δυναμικήςανελαστικής συμπεριφοράς τρισδιάστατων κατασκευώναπό οπλισμενο σκυρόδεμα σε κατάσταση προοδευτικής κατάρρευσης 0732 Bulding and Civil Engineering 
30 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΡΙΜΥΛΗ ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 5/5/2015 Διερεύνηση και ανάλυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του κοινού σε περίοδο οικονομικής κρίσης 0712 Environmental protection Technology
31 ΜΗΝΑΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΑΚΗΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 156η/8-11-2016 ΓΚΙΖΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 5/5/2015 Σχεδίαση Διατάξεων υψηλών επιδόσεων για ανάκτηση δεδομένων και έλεγχο μετρικών διαδικασιών (αλλαγή τίτλου)156η/8-11-2016«Ανάπτυξη και οδήγηση ραδιοτηλεσκόπιου και συνεχής αυτοματοποιημένη και μη, καταγραφή της ραδιοκυματικής ροής ουρανίων σωμάτων σε περιοχή συχνοτήτων» 0618 Inter-disciplinary programes and qualifications involving information and communications technologies
32 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3/7/2015 Βέλτιστες τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών 0618 Inter-disciplinary programes and qualifications involving information and communications technologies
33 ΕΚΑΒΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΑΡΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23/9/2015 Χουμοποίηση βιοστερεών με χρήση ελευθέρων ριζών και παρασκευή κομπόστ για γεωργική χρήση 85 (environmental protection)
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 10/11/2015 Ποιότητα υπηρεσιών στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙοΤ) μέσω δια-λειτουργικών, ετερογενών δικτύων αισθητήρων και αποδοτικής επεξεργασίας δεδομένων 0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified
35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡEΤΖΑΚΗΣ ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10/11/2015 Αλγόριθμοι Κατασκευής για Δέντρα Απόφασης 061 Information and Communication Technologies
36 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17/2/2016 Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση στερεών καταλυτών για την παραγωγή ανανεώσιμου diesel υψηλής ποιότητας 0531 Chemistry
37 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 17/2/2016 Φασματική ανάλυση των τελεστών Stokes E2 και Ε 4  046 Mathematics and Statistics
38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΙΤΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 29/2/2016 Ενσωμάτωση Εφαρμογών του διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT) σε περιβάλλοντα διάσπαρτου υπολογιστικού νέφους (Fog Computing) 0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified
39 ΟΜΗΡΟΣ ΙΑΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6/4/2016 Ontology - Based Intelligent Tutoring Systems 0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified
40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6/4/2016 Οι τεχνολογίες της Διάχυτησ Υπολογιστικής (Ubiquitous Computing), της Κινητής Υπολογιστικής (Mobile Computing) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of things), ως αντικείμενα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά μέσα στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified
41 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  17/5/2016 Αξιοποίηση ενεργειακών φυτών και μικροφυκών για την παραγωγή πράσινου diesel στον Ελλαδικό χώρο 0531 Chemistry
42 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/6/2016 Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με έμφαση στην άμεσα ελεγχομένη βλάβη 0732 Bulding and Civil Engineering 
43 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΞΙΝΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ Α. 16/6/2016 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιδόσεων Δραστών σε Εικονικά Εργαστήρια Βιολογίας 0511 Biology
44 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Κ. 16/6/2016 Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση διμεταλλικών καταλυτών για την παραγωγή ανανεώσιμου diesel 0531Chemistry
45 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΨΑΣ ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16/6/2016 Δημιουργία και εφαρμογή έμπειρου υπολογιστικού συστήματος για προσαρμοζόμενη - προσωποποιημένη επιλογή προσομοιωτή 061 ICT
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 17/5/2016 Η επίδραση μικρών διαταραχών στα μαθηματικά προβλήματα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Μαγνητοεγκεφαλογραφίας σε σφαιρική και ελλειψοειδή γεωμετρία 0541 Mathematics
47 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΙΚΟΥ ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 28/7/2016 Μαθηματική ανάλυση του ελλειψοειδούς προτύπου της μη αγγειακής καρκινικής ανάπτυξης 0541 Mathematics
48 ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΪΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8/11/2016 Ανάπτυξη Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Αξιοποιώντας Πειραματικές Διατάξεις Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής 0538 Physics
49 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΑΝΤΗΣ ΛΕΪΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8/11/2016 Μέτρηση ηλεκτρασθενών παραμέτρων κατά την παραγωγή διμποζονικών τελικών καταστάσεων με τον ανιχνευτή ATLAS στο LHC 0533 Physics
50 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  8/11/2016 Μεθοδολογία ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τη μοντελοποίηση και πρόβλεψη της διαρροής στην εκπαίδευση 061 (ICT)

 

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

(κατά σειρά καθομολόγησης)

 • Ένα υπηρεσιοκεντρικό πλαίσιο καθορισμού, ανάπτυξης, εκτέλεσης, συγκριτικής αξιολόγησης και πρόβλεψης της απόδοσης κλιμακούμενων εργασιών, Καραπιπέρης Δημήτριος, 2016
 • Μαθηματική προτυποποίηση εξέλιξης καρκινικών όγκων, Αμπατζόγλου Παντελής, 2015
 • Προσεγγιστικό ταίριασμα διπλότυπων εγγράφων, ενοποίηση δεδομένων και ιδιωτικότητα, Καρακασίδης Αλέξανδρος, 2015
 • Multilepton Final States as Background Processes in the Standard Model, Ηλιάδης Δημήτριος, 2015
 • Μια κατηγοριο-θεωρητικήπροσέγγισηγιατηδιάδοσητηςγνώσηςσεδίκτυαευθυγραμμισμένωνοντολογιών (A Category Theoretic Approach for propagating knowledge in Networks of Aligned Ontologies), Σερεμέτη Λαμπρινή, 2015
 • Συσχέτιση των εκπομπών θερμοκηπίου και της ενεργειακής κατανάλωσης με την οικονομική, κλιματική και γεωγραφική δομή της κάθε χώρας, Καΐκα Δήμητρα, 2014
 • Μελέτη του μηχανισμού εναπόθεσης ειδών Cu(II) στην επιφάνεια του οξειδίου του τιτανίου, Γεωργάκα Αγλαΐα, 2013
 • Προβλήματα Ροής Stokes με Εφαρμογές στην Αιμοδυναμική, Πρωτοπαπάς Ελευθέριος, 2013
 • Data Hiding in Still Images, Βαρσάκη Ελένη, 2012
 • Εξελιγμένες τεχνικές ψηφιακής υδατογραφίας για την προστασία δεδομένων κατά την μετάδοσή τους σε ασύρματα δίκτυα, Χρυσοχός Ελευθέριος, 2011
 • Κωδικοποίηση ακολουθιών εικόνων, Καποτάς Σπυρίδων, 2011
 • Ποιότητα και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μέσων ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, βασισμένη σε μοντελοποίηση με τυπική γλώσσα, Πατριαρχέας Κυριάκος, 2010
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή με έμφαση στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, Κωσταράς Νεκτάριος, 2010
 • Μέθοδοι & εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης σχεδίων διδασκαλίας/μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο, Παπαδάκης Σπυρίδων, 2010
 • Προβλήματα Συνοριακών Τιμών σε Μη Κυρτά Χωρία, Μπαγανής Γεώργιος, 2009
 • Ποιότητα λογισμικού συστημάτων παγκόσμιου ιστού με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Στεφάνη Αντωνία, 2008
 • Μελέτη της διεπιφάνειας ηλεκτρολυτικού διαλύματος/ στερεών με βιολογικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον, Σκαρτσίλα Κυριακή, 2007
 • Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ανιχνευτική ικανότητα πρότυπου ανιχνευτή του υποθαλάσσιου τηλεσκοπίου νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ: Μέτρηση της ροής των ατμοσφαιρικών μιονίων σε θαλάσσιο βάθος 3800m'', Τσιριγώτης Απόστολος, 2005