Η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest 2016 (Patras IQ 2016), διοργανώθηκε από 15 έως 17 Απριλίου 2016, για τρίτη φορά στην Πάτρα, στο αθλητικό κέντρο «Δημήτρης Τόφαλος».
Η έκθεση στόχευε στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα και περιελάμβανε:
Προϊόντα καινοτόμων ιδεών
Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με προϊόντα που προέκυψαν από την συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς
• Πρόγραμμα εκδηλώσεων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Μέλη της ΣΘΕΤ παρουσίασαν τη δουλειά τους σε 3 περίπτερα. Ποιο συγκεκριμένα: