Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων (http://dsmc2.eap.gr/ ) της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ολοκλήρωσε την κατασκευή και τις πρώτες δοκιμές του πρωτοτύπου της εκπαιδευτικής πλατφόρμας που βασίζεται στην αναπτυξιακή πλατφόρμα Xilinx + ATmega32U4.

Η αναπτυξιακή και εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων, το σχεδιασμό FPGA, τον προγραμματισμό μικροελεγκτών και τον σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων και είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός του υλικού της πλατφόρμας, η συναρμολόγηση και η ανάπτυξη λογισμικού ολοκληρώθηκαν εξ’ολοκλήρου στο εργαστήριο από τον Αναστάσιο Φαναριώτη, ερευνητικό συνεργάτη του DSMC, απόφοιτο του ΠΣ ΠΛΗ του ΕΑΠ και φοιτητή του ΜΠΣ ΣΔΥ του ΕΑΠ στο πλαίσιο της Διπλωματικής του Εργασίας και θα χρησιμοποιηθούν τα επόμενα έτη στην ανασχεδιασμένη Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (ΕΘΕ) Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων του ΠΣ ΠΛΗ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα του εργαστηρίου εδώ.