Κοσμήτορας
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης
Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Κοσμήτορας
Καμέας Αχιλλέας
Αναπληρωτής Καθηγητής


Βερύκιος Βασίλειος
Καθηγητής

 

Χατζηνικολάου Μαρία
Καθηγήτρια

   

 

 

Ζέρβας Ευθύμιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Καλλές Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Χατζηγεωργίου Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Γκιζάνη Νεκταρία
Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Καριώτου Φωτεινή
Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Λέισος Αντώνιος
Επίκουρος Καθηγητής

 

Μπουρίκας Κυριάκος
Επίκουρος Καθηγητής

 

Νταγιούκλας Αναστάσιος
Επίκουρος Καθηγητής

 

Ορφανουδάκης Θεοφάνης
Επίκουρος Καθηγητής

 
   Σγουρού Αργυρώ
Επίκουρη Καθηγήτρια