Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕΤ

Για το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών:

    1. Χατζηνικολάου Μαρία

Για το Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων:

    1.  Καλαβρουζιώτης Ιωάννης

Μετάβαση στο περιεχόμενο