Μενού Κλείσιμο

Ενημερωτική εκδήλωση ΣΘΕΤ

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 (ώρα 18:00) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161116 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και υλοποιείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Η εκδήλωση ενημέρωσης διοργανώνεται από το ιδρυματικό έργο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας, των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» σε συνεργασία με το Γραφείο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Ε.Α.Π. και τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π. με στόχο να ενημερωθεί η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Σχολής Θετικών Επιστημών για τις δράσεις του Προγράμματος.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00-18:15 Α. Εκπαιδευτικές δράσεις Α1. Παρουσίαση των δυο νέων εξαμηνιαίων μαθήματων Α2. Παρουσίαση των προσφερόμενων Σεμιναρίων

18:15-18:30 Β. Δράσεις Υποστήριξης Β1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Κόμβων Επιχειρηματικότητας Β2. Έκθεση των πακέτων υποστήριξης (mentoring-coaching)

18:30-18:45 Γ. Δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας Γ1. Παρουσίαση Σχεδίου Διάχυσης Γ2. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Ε.Α.Π. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

19:00 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά με την χρήση του webex στον: Webex σύνδεσμος και από το κανάλι από το κανάλι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/HOU

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Έργο στα πλαίσια της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας μπορείτε να επικοινωνείτε με το: epixeirein.eap.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο