Μενού Κλείσιμο

Επιστημονικό Δελτίο 2019 / Τόμος ΄Β

Editors-in-Chief

Maria Hadjinicolaou,
Professor
School of Science and 
Technology
Hellenic Open University

Email: hadjinicolaou@eap.gr

George Hatzigeorgiou,
Professor
School of Science and Technology
Hellenic Open University

Email: hatzigeorgiou@eap.gr 

Contents – Περιεχόμενα

Μετάβαση στο περιεχόμενο