Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής (ΕΤΚΕΜ) της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής (ΕΤΚΕΜ) της ΣΘΕΤ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Ανακήρυξη Υποψηφίου

Πρακτικό επιλογής

Μετάβαση στο περιεχόμενο