Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων ΣΘΕΤ (2024)

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.), σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 242/16.01.2024 συνεδρίασης της
Κοσμητείας και έχοντας υπόψη το Ν.4957/2022 καθώς και τον Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών της Σ.Θ.Ε.Τ. (ΦΕΚ 2166/07-06-2019 τ. Β’), αποφάσισε τη δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων. Η
διαδικασία αξιολόγησης είναι συνεχής με καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2024.
Οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλογής και η φοίτηση των Υποψηφίων Διδακτόρων
διέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας του ΕΑΠ και τον Νόμο 4957/2022.
Πριν την υποβολή των αιτήσεων, οι υποψήφιοι καλούνται απαραιτήτως να
επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ που προτείνει το επιστημονικό πεδίο του
ενδιαφέροντός τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο