Στο διάστημα 7-8 Ιουνίου θα γίνει στην Αθήνα το IoT & Game - Hackathon.

Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγραφή.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο ενημερωτικό φυλλάδιο.