Η ΣΘΕΤ διαθέτει αυτή τη στιγμή 8 μεταδιδάκτορες, 47 υποψήφιους/ες διδάκτορες ενώ 24 άτομα έχουν ήδη λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, εργαζόμενα σε ερευνητικά προγράμματα και εργαστήρια της σχολής. Όλα τα σχετικά με την υποψηφιότητα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη σχολή, αναφέρονται με λεπτομέρειες στον κανονισμό διδακτορικών διατριβών (σελ. 24438-24442).

ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΘΕΤ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 176η/24-04-2018
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172η/19-12-2017
3 ΧΑΪΡΗ ΚΙΟΥΡΤ ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 171η/7-12-2017
4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 161η/14-3-2017
5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 153η/22-9-2016
6 ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 151η/16-6-2016
7 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 151η/16-6-2016
8 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 151η/16-6-2016

ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΘΕΤ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΘΕΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ISCED-2011 (UNESCO)

1 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 27/5/2010

Ανάλυση της Ευστάθειας κατά την Ανάπτυξη Σφαιροειδών Καρκινικών Όγκων.

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

46 (Mathematics and Statistics)
2 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 17/5/2011

Αξιολόγηση συστημάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή με έμφαση στη χρήση πολυτροπικών διεπαφών

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

48 (Computing)
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 22/11/2011

Ανάπτυγμα μακρινού πεδίου και προσέγγιση χαμηλών συχνοτήτων στη Μαθηματική θεωρία ακουστικής σκέδασης

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

46 (Mathematics and Statistics)
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22/11/2011

Μαθησιακή Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή σε Εργαστηριακά Περιβάλλοντα

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

48 (Computing)
5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 19/1/2012 Μαθηματική ανάλυση του προβλήματος της απόκρυψης   46 (Mathematics and Statistics)
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 19/1/2012

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή: Αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης υπολογιστικών συστημάτων στηριζόμενη σε φυσιομετρικούς δείκτες

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

48 (Computing)
7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

28/3/2013

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε δίκτυα VANET (Vehicular Ad-Hoc Network)

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

48 (Computing)
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19/11/2013

Υδραυλικά χαρακτηριστικά αποχετευτικών συστημάτων αρχαίων ελληνικών θεάτρων:βιώσιμες τεχνικές μέθοδοι και μοντέλα αποστράγγισης

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

85 (environmental protection)
9 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΝΤΖΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  6/3/2014

Ένα πλαίσιο ανάλυσης μεγάλης κλίμακας δεδομένων για την υποστήριξη προσαρμοζόμενων και προσωποιποημένων περιβαλλόντων μάθησης

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

48 (Computing)
10 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 6/3/2014

Σκέδαση ακουστικών από σχεδόν σφαιρικό σκεδαστή

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

46 (Mathematics and Statistics)
11 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15/9/2014

Συστήματα Αλγοριθμικών συναλλαγών και πρόβλεψης της τάσης στην αγορά νομισμάτων με τη χρήση μεθόδων της τεχνητής νοημοσύνης

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

48 (Computing)
12 ΗΛΙΑΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/11/2014

Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας για την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων - Ανάπτυξη, εφαρμογή & αξιολόγηση στοχευμένου σχετικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

85 (environmental protection)
13 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5/5/2015

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμησητης δυναμικήςανελαστικής συμπεριφοράς τρισδιάστατων κατασκευώναπό οπλισμενο σκυρόδεμα σε κατάσταση προοδευτικής κατάρρευσης

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0732 Bulding and Civil Engineering 
14 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΡΙΜΥΛΗ ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 5/5/2015

Διερεύνηση και ανάλυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του κοινού σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0712 Environmental protection Technology
15 ΕΚΑΒΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΑΡΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23/9/2015

Χουμοποίηση βιοστερεών με χρήση ελευθέρων ριζών και παρασκευή κομπόστ για γεωργική χρήση

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

85 (environmental protection)
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 10/11/2015

Ποιότητα υπηρεσιών στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙοΤ) μέσω δια-λειτουργικών, ετερογενών δικτύων αισθητήρων και αποδοτικής επεξεργασίας δεδομένων

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified
17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡEΤΖΑΚΗΣ ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10/11/2015

Αλγόριθμοι Κατασκευής για Δέντρα Απόφασης

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

061 Information and Communication Technologies
18 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17/2/2016

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση στερεών καταλυτών για την παραγωγή ανανεώσιμου diesel υψηλής ποιότητας

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0531 Chemistry
19 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 17/2/2016

Φασματική ανάλυση των τελεστών Stokes E2 και Ε4 

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

046 Mathematics and Statistics
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΙΤΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 29/2/2016

Ενσωμάτωση Εφαρμογών του διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT) σε περιβάλλοντα διάσπαρτου υπολογιστικού νέφους (Fog Computing)

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6/4/2016

Οι τεχνολογίες της Διάχυτησ Υπολογιστικής (Ubiquitous Computing), της Κινητής Υπολογιστικής (Mobile Computing) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of things), ως αντικείμενα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά μέσα στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified
22 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  17/5/2016

Αξιοποίηση ενεργειακών φυτών και μικροφυκών για την παραγωγή πράσινου diesel στον Ελλαδικό χώρο

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0531 Chemistry
23 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΞΙΝΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 16/6/2016

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιδόσεων Δραστών σε Εικονικά Εργαστήρια Βιολογίας

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0511 Biology
24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16/6/2016

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση διμεταλλικών καταλυτών για την παραγωγή ανανεώσιμου diesel

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0531Chemistry
25 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΨΑΣ ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16/6/2016

Δημιουργία και εφαρμογή έμπειρου υπολογιστικού συστήματος για προσαρμοζόμενη - προσωποποιημένη επιλογή προσομοιωτή

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

061 ICT
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 17/5/2016

Η επίδραση μικρών διαταραχών στα μαθηματικά προβλήματα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Μαγνητοεγκεφαλογραφίας σε σφαιρική και ελλειψοειδή γεωμετρία

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0541 Mathematics
27 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΙΚΟΥ ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 28/7/2016

Μαθηματική ανάλυση του ελλειψοειδούς προτύπου της μη αγγειακής καρκινικής ανάπτυξης

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0541 Mathematics
28 ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΪΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8/11/2016

Ανάπτυξη Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Αξιοποιώντας Πειραματικές Διατάξεις Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0538 Physics
29 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΑΝΤΗΣ ΛΕΪΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8/11/2016

Μέτρηση ηλεκτρασθενών παραμέτρων κατά την παραγωγή διμποζονικών τελικών καταστάσεων με τον ανιχνευτή ATLAS στο LHC

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0533 Physics
30 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  8/11/2016

Μεθοδολογία ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τη μοντελοποίηση και πρόβλεψη της διαρροής στην εκπαίδευση

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

061 (ICT)
31  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  

Υπολογιστικές τεχνικές με επίγνωση κατάστασης στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0619 (Information and communication technologies not elsewhere classified)

32 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  31/1/2017  

Γεωγραφική διερεύνηση και αξιοποίηση ελληνικών ορυκτών κατάλληλων για την ανάπτυξη καταλυτών παραγωγής βιοκαυσίμων και πράσινων προιόντων από υπολειμματικές πρώτες ύλες

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

071 (Engineering and engineering trades)
33 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9/5/2017

Ανάλυση της ενδοετήσιας μεταβλητότητας των μετεωρολογικών παραμέτρων στην Ελλάδα.

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

 
34 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΦΙΔΗΣ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19/6/2017

Ένα πλαίσιο για την ασφάλεια προσαρμοστικών και ανθεκτικών συστημάτων

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0619 (Information and Communication technologies not elsewhere classified)
35 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΟΥ ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 17/7/2017

Μαθηματικά Πρότυπα καρκινικής ανάπτυξης με κλασματικό ρυθμό αναπτυξης

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

 0541 (Mathematics).
36 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7/12/2017

Διερεύνηση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε αστικές περιοχές, με στόχο την βέλτιστη αειφορική διαχείριση των αποβλήτων στο πρότυπο μιας «έξυπνης πόλης»

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

85 (environmental protection)
37 ΠΑΓΩΝΑ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6/2/2018

Περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική διάσταση της επαναχρησιμοποίησης των υγρών  αστικών  αποβλήτων και της ιλύος (λυματολάσπης) στη γεωργία στα πλαίσια της  ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας.

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0521 (environmental sciences)
38 ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 24/4/2018

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών STEM.

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified
39 ΖΩΗ ΓΑΡΕΙΟΥ ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 24/4/2018

Επίδραση της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής τοποθέτησης των πολιτών στις απόψεις τους για περιβαλλοντικά θέματα

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0712 Environmental protection Technology
40 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΤΣΙΓΚΡΗ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/7/2018

Η Αναλυτική των Δεδομένων της μάθησης και της διδασκαλίας στη προσωποποιημένη και προσαρμοζόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified
41 ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 25/9/2018

Νέες Μέθοδοι προσδιορισμού της περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0712 Environmental protection Technology
42 ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6/11/2018

Μέθοδοι αντισεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδερμα με πρόσθετες διατάξεις απορρόφησης ενέργειας

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0732 Building and Civil Engineering
43 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6/11/2018

Διερεύνηση των δεικτών ρύπανσης του εδάφους με μέταλλα συναρτήσει της αργίλου, οργανικής ουσίας και του ph του εδάφους υπό την επίδραση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και των βιοστερεών

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0712 Environmental protection Technology
44 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/7/2018

Αναλυτική και πειραματική διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος με μή καταστρεπτικές μεθόδους

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0732 Building and Civil Engineering
45 ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 26/11/2018

Ανάπτυξη Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού με τεχνικές Edge Computing και Deep Learning

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

0619 Information and Communication Technologies not elsewhere specified
46 ΡΟΔΑΝΘΗ ΤΣΩΝΗ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18/12/2018

Η Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από τις Μάζες στους Ανθρώπους: Καλύπτοντας το έδαφος με το Περιεχόμενο και την Δομή στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για την Απομυθοποίηση της Όασης της Εξ Αποστάσεως Μάθησης.

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

061 ICT
47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 18/12/2018

Αναλυτική μελέτη της έρπουσας ροής στο τοροειδές σύστημα συντεταγμένων και εφαρμογές

Περίληψη και τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

054 Mathematics and statistics

 

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

(κατά σειρά καθομολόγησης)

 • Study of flow inside blood vessels before and after the insertion of a catheter using analytical methods Μελέτη ροής εντός αιμοφόρων αγγείων πριν και μετά την εισαγωγή καθετήρα με χρήση αναλυτικών μεθόδων, Μεσσάρης Γεράσιμος, 2018
 • A Semantic Enhanced Framework for Modeling and Executing Self-evolving Educational and Business Processes towards Personalized Learning in Higher Education Ontology - Based Intelligent Tutoring Systems, Ιατρέλλης Όμηρος, 2019
 • Μελέτη της σύνθεσης καταλυτών νικελίου στηριγμένων σε οξείδιο του τιτανίου, Σωτηρίου Μάλαμας, 2019
 • Controlled damage based design of composite structures under seismic loading (Σχεδιασμός με κριτήριο την ελεγχόμενη βλάβη των σύμμικτων κατασκευών υπό σεισμική καταπόνηση), Σέρρας Διονύσιος, 2019
 • Συγκριτική διερεύνηση των δεικτών ρυπαντικής φόρτισης του εδάφους μέσω τεχνητού εμπλουτισμού με βαρέα μέταλλα υπό την επίδραση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, Παπαϊωάννου Δημήτριος, 2017
 • Συλλογική Τεχνητή Νοημόσυνη και Προσωποποιημένες Εκπαιδευτικές Αλληλεπιδράσεις στην Εκμάθηση Νέων Δεξιοτήτων, Χαϊρή Κιούρτ, 2017
 • Ένα υπηρεσιοκεντρικό πλαίσιο καθορισμού, ανάπτυξης, εκτέλεσης, συγκριτικής αξιολόγησης και πρόβλεψης της απόδοσης κλιμακούμενων εργασιών, Καραπιπέρης Δημήτριος, 2016
 • Μαθηματική προτυποποίηση εξέλιξης καρκινικών όγκων, Αμπατζόγλου Παντελής, 2015
 • Προσεγγιστικό ταίριασμα διπλότυπων εγγράφων, ενοποίηση δεδομένων και ιδιωτικότητα, Καρακασίδης Αλέξανδρος, 2015
 • Multilepton Final States as Background Processes in the Standard Model, Ηλιάδης Δημήτριος, 2015
 • Μια κατηγοριο-θεωρητικήπροσέγγισηγιατηδιάδοσητηςγνώσηςσεδίκτυαευθυγραμμισμένωνοντολογιών (A Category Theoretic Approach for propagating knowledge in Networks of Aligned Ontologies), Σερεμέτη Λαμπρινή, 2015
 • Συσχέτιση των εκπομπών θερμοκηπίου και της ενεργειακής κατανάλωσης με την οικονομική, κλιματική και γεωγραφική δομή της κάθε χώρας, Καΐκα Δήμητρα, 2014
 • Μελέτη του μηχανισμού εναπόθεσης ειδών Cu(II) στην επιφάνεια του οξειδίου του τιτανίου, Γεωργάκα Αγλαΐα, 2013
 • Προβλήματα Ροής Stokes με Εφαρμογές στην Αιμοδυναμική, Πρωτοπαπάς Ελευθέριος, 2013
 • Data Hiding in Still Images, Βαρσάκη Ελένη, 2012
 • Εξελιγμένες τεχνικές ψηφιακής υδατογραφίας για την προστασία δεδομένων κατά την μετάδοσή τους σε ασύρματα δίκτυα, Χρυσοχός Ελευθέριος, 2011
 • Κωδικοποίηση ακολουθιών εικόνων, Καποτάς Σπυρίδων, 2011
 • Ποιότητα και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μέσων ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, βασισμένη σε μοντελοποίηση με τυπική γλώσσα, Πατριαρχέας Κυριάκος, 2010
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή με έμφαση στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, Κωσταράς Νεκτάριος, 2010
 • Μέθοδοι & εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης σχεδίων διδασκαλίας/μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο, Παπαδάκης Σπυρίδων, 2010
 • Προβλήματα Συνοριακών Τιμών σε Μη Κυρτά Χωρία, Μπαγανής Γεώργιος, 2009
 • Ποιότητα λογισμικού συστημάτων παγκόσμιου ιστού με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Στεφανή Αντωνία, 2008
 • Μελέτη της διεπιφάνειας ηλεκτρολυτικού διαλύματος/ στερεών με βιολογικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον, Σκαρτσίλα Κυριακή, 2007
 • Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ανιχνευτική ικανότητα πρότυπου ανιχνευτή του υποθαλάσσιου τηλεσκοπίου νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ: Μέτρηση της ροής των ατμοσφαιρικών μιονίων σε θαλάσσιο βάθος 3800m'', Τσιριγώτης Απόστολος, 2005