ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα ραγδαία άλματα της τεχνολογίας, μας επηρεάζουν σε όλους τους τομείς της ζωής μας, και η εκπαίδευση είναι ένας από αυτούς. Μία από τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM Education) είναι η αξιοποίηση διαδικτυακών εργαστηρίων (εικονικών ή απομακρυσμένων), τα οποία δίνουν την δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως, χωρίς χρονικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, τα εργαστηριακά τους πειράματα καλλιεργώντας έτσι τις εργαστηριακές τους δεξιότητες. Επιπλέον, η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία εκρηκτική αύξηση ενδιαφέροντος σχετικά με την εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση και αναζητά σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας της επιστήμης όπου η παραδοσιακή διδασκαλία θα αντικατασταθεί, ολικά ή εν μέρει, από μία περισσότερο ανακαλυπτική-διερευνητική προσέγγιση μάθησης. Στην παρούσα διατριβή θα χρησιμοποιηθούν γνωστά εκπαιδευτικά μοντέλα αλλά και θα αναπτυχθούν καινούργια για την αξιολόγηση των εικονικών εργαστηρίων σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Τα εικονικά εργαστήρια θα συγκριθούν με ισχύουσες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και μέσα από τη σύγκριση αυτή θα προταθεί είτε η αντικατάσταση κάποιων ήδη εφαρμοζομένων εκπαιδευτικών διαδικασιών, από τα εικονικά εργαστήρια είτε η ενσωμάτωσή των τελευταίων σε ένα blended εκπαιδευτικό μοντέλο. Το θέμα της διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθόδων για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν ένα εικονικό εργαστήριο Βιολογίας σαν εργαλείο εξ αποστάσεως προετοιμασίας τους για το πραγματικό εργαστήριο αλλά και σα μέθοδο απόκτησης εργαστηριακών δεξιοτήτων. Η διατριβή κατηγοριοποιείται στην περιοχή της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και συγκεκριμένα στη διδακτική της Βιολογίας.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΓΥΡΩ ΣΓΟΥΡΟΥ-ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΕΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ