Τα μέλη της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας υλοποιούν ή συμμετέχουν σε θερινά σχολεία καθώς και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ακολουθεί ενδεικτική λίστα: