Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, προσφέρει 8 σύντομα προγράμματα σπουδών, με μορφή e-learning. Τα προγράμματα χωρίζονται σε διάρκειας 16 & 32 εβδομάδων και αντίστοιχουν σε 10 ή 20 μονάδες ECTS αντιστοίχως. Όλα τα προγράμματα οδηγούν σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ.

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι τα εξής:

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων

Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής

Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things)

Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development)

Βιομιμητική Τεχνολογία

Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής

Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση