Προκηρύσσεται η εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ για τριετή θητεία.