Η Ελλάδα θα αποκτήσει επαγγελματικό Ραδιοτηλεσκόπιο διαμέτρου 30 μέτρων για πρώτη φορά. Το όργανο θα κατασκευαστεί και θα αναπτυχθεί στο νοτιανατολικό άκρο της Ευρώπης, στο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών «Θερμοπύλαι» (ΚΔΕΘ) στην περιοχή Σκάρφειας Λοκρίδος. Το μεγαλόπνοο σχέδιο θα είναι το παράγωγο της ερευνητικής συνεργασίας των επιστημονικών υπευθύνων, Επίκουρης Καθηγήτριας Δρ Νεκταρίας Α.Β. Γκιζάνη, Ραδιαστρονόμου από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και του Επίκουρου Καθηγητή Δρ Γιώργου Π. Βελντέ, Φυσικού-Ραδιοηλεκτρολόγου, από το Ερευνητικό Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ΕΕΤΣΕ).

Αρωγός αυτής της προσπάθειας είναι η εταιρία ΟΤΕ Α.Ε., η οποία και παραχώρησε την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή μιας κεραίας τηλεπικοινωνιών διαμέτρου 30 μέτρων, που θα μετασχηματιστεί για τη λήψη ραδιοσημάτων από το Σύμπαν.
Με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ΣΘΕΤ/ΕΕΤΣΕ και ΟΤΕ, δημιουργείται το Κέντρο Ραδιαστρονομίας της Ελλάδας, με τις ανάλογες διεθνείς προδιαγραφές των αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού. Οι κύριοι σκοποί είναι:
•    Η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στη Ραδιοαστρονομία στη χώρα μας, παρέχοντας την ερευνητική υποδομή στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα.
•    Η σύνδεση της υποδομής του Ραδιοτηλεσκοπίου με το Ευρωπαϊκό αλλά και το Παγκόσμιο ραδιοσυμβολόμετρο (European VLBI και GlobalVLBI Network, αντίστοιχα).
•    Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε ραδιοκυματικό επιστημονικό εξοπλισμό και τεχνικές, μέσω του μετασχηματισμού της κεραίας τηλεπικοινωνιών σε επιστημονικό όργανο λήψης ραδιοκυμάτων που θα λειτουργεί και: (α) μόνο του ως ραδιοτηλεσκόπιο που θα παρατηρεί  μεμονωμένα ουράνια σώματα όπως π.χ. αστέρες νετρονίων, αλλά και σε σύνδεση με άλλα ραδιοτηλεσκόπια, (β) σε ραδιοσυμβολόμετρο για παρατήρηση π.χ. κβάζαρ, κλπ
•    Γεωδαισιακές μελέτες στη σεισμογενή περιοχή που βρίσκεται η Ελλάδα.
Το ΚΔΕΘ θα γίνει πόλος έρευνας και εκπαίδευσης:
- Θα διοργανωθούν διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες καθώς και κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων και θερινών σχολείων που θα απευθύνονται στους φοιτητές ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι.
- Θα πραγματοποιηθούν δράσεις διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς το ευρύτερο κοινό.
- Οι εκλαϊκευτικές εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο ΚΔΕΘ θα αποβλέπουν στη γνωριμία των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα επιστημονικά αντικείμενα της Ραδιαστρονομίας (αόρατη αστρονομία) και RF τεχνολογίας. Όλα αυτά θα λειτουργήσουν ως μοχλός έμπνευσης για νέους επιστήμονες.
- Αναπόφευκτα, η μετατροπή της κεραίας τηλεπικοινωνιών σε επαγγελματικό όργανο ραδιοαστρονομίας θα έχει ως απόρροια νέα πεδία εφαρμογών που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της cosmote μπορείτε να το βρείτε εδώ.