Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΑΠ στην 83η ΔΕΘ και συγκεκριμένα στην υπο-έκθεση AKADEMIA, η ΣΘΕΤ συμμετείχε με την οργάνωση δραστηριοτήτων ως εξής:
- Το Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί, στο πλαίσιο δραστηριότητας δικτύωσης αποφοίτων ΣΘΕΤ – ΕΑΠ, ο κ. Καλλές, αναπληρωτής καθηγητής ΣΘΕΤ, συνόψισε ορισμένες από τις πρόσφατες αλλαγές στο ΕΑΠ και ο κ. Βερύκιος, καθηγητής ΣΘΕΤ, έδωσε μία σύντομη ομιλία με θέμα την Επιστήμη των Μεγάλων Εκπαιδευτικών Δεδομένων.

- Την Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου, νωρίς το απόγευμα, στο πλαίσιο δραστηριότητας με έμφαση στην εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering & Math), ο κ. Καμέας, αναπληρωτής καθηγητής ΣΘΕΤ, παρουσίασε ορισμένες από τις σχετικές ερευνητικές δράσεις των ομάδων στις οποίες συμμετέχει και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της ΣΘΕΤ. Στη συνέχεια, ο κ. Καλλές παρουσίασε το προπτυχιακό πρόγραμμα «Πληροφορική» και ο κ. Μπουρίκας, επίκουρος καθηγητής ΣΘΕΤ, παρουσίασε το προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες».