Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής για τα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ για το ακ. έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησής τους πατώντας εδώ.

To username θα είναι το email που χρησιμοποίησαν κατά την υποβολή της αίτησής τους και σαν password θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.