Πραγματοποιήθηκαν οι ορκομωσίες προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής μας στις 24/11/2018 (Πάτρα) & 1/12/2018 (Θεσσαλονίκη). Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη φορά που φορά που πραγματοποιήθηκε τελετή ορκομωσίας.