Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ε.Α.Π., για θητεία τριών (3) ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 16η Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12.00  μ.μ.  έως  14.00  μ.μ. για  την  ανάδειξη Κοσμήτορα,  και  Αναπληρωτή  Κοσμήτορα  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  της Κοσμητείας ΣΘΕΤ (Α05) στην Πάτρα (Τσαμαδού 13-15, 1ος όροφος) Σε  περίπτωση  που  δεν  εκλεγεί,  κατά  την  παραπάνω  ημερομηνία,  Κοσμήτορας  ή Αναπληρωτής Κοσμήτορας ή υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 17η Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και από  ώρα 12.00  μ.μ.  έως  14.00  μ.μ. στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  της  Κοσμητείας ΣΘΕΤ (Α05) στην Πάτρα (Τσαμαδού 13-15, 1ος όροφος).

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το σχετικό έγγραφο της προκύρηξης.

Η λίστα υποψηφιοτήτων βρίσκεται εδώ.