Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογής Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το σχετικό έγγραφο.