Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο Θερινό Σχολείο Αστροσωματιδιακής Φυσικής που διοργάνωσε το Εργαστήριο Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά τη περίοδο 26/06/2019-05/07/2019. Κατά τη διάρκεια του σχολείου 12 μαθητές εκπαιδεύτηκαν στη κατασκευή της δομικής μονάδας του ανιχνευτή μCosmics, στη βαθμονόμηση και το λειτουργικό έλεγχο του ανιχνευτή χρησιμοποιώντας υποατομικά σωματίδια, καθώς και στο χειρισμό του αυτόνομου σταθμού ανίχνευσης Κοσμικής Ακτινοβολίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Σε όλους τους μαθητές δόθηκε βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του σχολείου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Φυσικής Επίκουρο Καθηγητή Αντώνιο Λέισο.