Πραγματοποιήθηκαν οι ορκομωσίες προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής μας στις 11/1/2020.