ΡΑΔΙΟΣΥΜΠΑΝ1,2→3

Ραδιοαστρονομία και ραδιοτηλεσκόπιο ως μέσα ώθηΣης, ενίσχΥσης και έΜΠνευσης μΑθητώΝ

Οι επιστημονικοί Υπεύθυνοι του έργου του Ελληνικού Ραδιοτηλεσκοπίου THERMOpYLae, Επίκ. Καθηγητές Ν. Γκιζάνη (Αστροφυσικός, Ραδιοαστρονόμος) – ΣΘΕΤ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Γ. Βελντές (Φυσικός, Ραδιοηλεκτρολόγος) – Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Θεσσαλίας, με τα Ιδρύματά τους, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ) και μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, ανακοινώνουν την εκπαιδευτική δράση Ραδιοσύμπαν1,2→3.

Ο σκοπός της δράσης, είναι να διεγείρει την περιέργεια, να διαμορφώσει νοοτροπία και τρόπο σκέψης, να καλλιεργήσει, να ενθαρρύνει και να εμπνεύσει μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Αστροφυσική – Ραδιοαστρονομία, στην τεχνολογία του Ραδιοτηλεσκοπίου και στις επιστήμες που τα υποστηρίζουν (για παράδειγμα μικροκυματική τεχνολογία, διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, ηλεκτρονική, μηχανική).

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος δείτε στην ανακοίνωση εδώ και ανοίξτε αυτό το αρχείο.

Σημαντική διευκρίνιση: Λόγω της πανδημίας του COVID-19, οι εκπαιδευτικές ομιλίες, η εικονική επίσκεψη στο χώρο του Ραδιοτηλεσκοπίου στις Θερμοπύλες, μαζί με το διαδραστικό πείραμα, θα πραγματοποιούνται με τη χρήση εργαλείων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.