Κοσμήτορας
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης
Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Κοσμήτορας
Καμέας Αχιλλέας
Καθηγητής


Βερύκιος Βασίλειος
Καθηγητής

  Ζέρβας Ευθύμιος
Καθηγητής
    Χατζηγεωργίου Γεώργιος
Καθηγητής
 
Χατζηνικολάου Μαρία
Καθηγήτρια
 

Καλλές Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής

  Μπουρίκας Κυριάκος
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Ορφανουδάκης Θεοφάνης
Αναπληρωτής Καθηγητής
  Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
 

Γκιζάνη Νεκταρία
Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Καριώτου Φωτεινή
Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Λέισος Αντώνιος
Επίκουρος Καθηγητής

 
Νταγιούκλας Αναστάσιος
Επίκουρος Καθηγητής
  Σγουρού Αργυρώ
Επίκουρη Καθηγήτρια