+30 2610 367987

Συντελεστές

Καθηγητής ΕΑΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Δρ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου είναι Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΑΠ. Εργάστηκε 11 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και σύμβουλος-μηχανικός στην μελέτη κατασκευών από σκυρόδεμα και χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων ανεμογεννητριών, μεγάλων αθλητικών χώρων, σταθμών του μετρό και άλλων ειδικών έργων. Έχει δημοσιεύσει περίπου 250 τεχνικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. Η ερευνητική του εμπειρία περιλαμβάνει πάνω από 15 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της σεισμικής μηχανικής και των φυσικών καταστροφών. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του έχουν μνημονευθεί σε περισσότερες από 4200 εργασίες άλλων ερευνητών (βλ: Δημοσιεύσεις.)

https://unsplash.com/@jcpeacock
Σύμβουλος-Καθηγήτρια ΕΑΠ

Η Δρ. Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου είναι Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Χημείας από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε 10 Κεφάλαια σε Βιβλία, 40 άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 12 άρθρων σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Το ερευνητικό της έργο έχει μνημονευτεί σε περισσότερες από 320 εργασίες άλλων ερευνητών ενώ εμφανίζει h-index=11 κατά GoogleScholar (βλ. Δημοσιεύσεις) Είναι Σύμβουλος-Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Διαχείριση Αποβλήτων’ ενώ έχει επιβλέψει ή συνεπιβλέψει πάνω από 60 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι Κριτής σε 15 διεθνή περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική χημεία, την υγεία και ασφάλεια στα τεχνικά έργα, την εφαρμοσμένη χημεία, τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διαχείριση αποβλήτων και την επιστήμη των προηγμένων υλικών. (βλ. Δημοσιεύσεις)

https://unsplash.com/@seteales
Καθηγητής ΠΑΔΑ

Ο Νίκος Πνευματικός είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Πολίτικων Μηχανικών. Είναι επίσης μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και 3 κεφαλαίων σε βιβλία, 39 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 74 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει 534 αναφορές και h-index 13 κατά Google Scholar. Είναι Κριτής σε αρκετά διεθνή περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, ανάλυση και σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών και γεφυρών, την ενόργανη παρακολούθηση, διακρίβωση βλαβών και κόπωση των κατασκευών, την εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και υπολογισμό απωλειών, τις επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών, το σχεδιασμό κατασκευών έναντι ακραίων φορτίσεων όπως εκρηκτικών φορτίων ή πυρκαγιάς και το σχεδιασμό κατασκευών έναντι πολλαπλών φυσικών καταστροφών. (βλ: Δημοσιεύσεις.)

https://unsplash.com/@seteales
Αναπλ. Καθηγητής ΕΑΠ

Ο Γεώργιος Α. Παπαγιαννόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π. και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’ . Είναι κάτοχος Διπλώματος, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος, όλα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει ένα βιβλίο (στα αγγλικά), 3 βιβλία (στα ελληνικά), 44 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 45 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια κ.α. Έχει 739 αναφορές και h-index 15 κατά Google Scholar και είναι κριτής σε 35 διεθνή περιοδικά έχοντας κρίνει πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αντισεισμική μηχανική, τα συστήματα παθητικού ελέγχου κατασκευών, την απόσβεση των κατασκευών, την ανάλυση και το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών σε σεισμό, και τη σεισμική αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής & ρευστού-κατασκευής.
http://papagiannopoulos.eap.gr/
(βλ: Δημοσιεύσεις.)

https://unsplash.com/photos/n8jeOSxCRfQ
Καθηγητής, Sheffield Hallam University

Ο Δρ. Γεώργιος Παπαβασιλείου είναι Καθηγητής και Διευθυντής της Σχολής Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος στο Sheffield Hallam University και Ανώτερο Μέλος της Ακαδημίας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος 10 πτυχίων ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού (2007) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» με έμφαση στην Αντισεισμική Μηχανική (2008) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και στη «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» από το ΕΑΠ (2017). Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο απαριθμεί μεταξύ άλλων 39 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση, 2 εκπαιδευτικά συγγράμματα και 5 διατριβές. Είναι αξιολογητής σε 32 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η έρευνά του συνδυάζει τα πεδία της υπολογιστικής μηχανικής και του δομοστατικού σχεδιασμού με έμφαση στο βιώσιμο σχεδιασμό και ενίσχυση δομικών κατασκευών και έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. (βλ: Δημοσιεύσεις.)