Μενού Κλείσιμο

Εκλογές για τη ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ε.Α.Π.

Προκηρύχθηκαν εκλογές για τη ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ε.Α.Π., για θητεία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων έως 31-08-2025. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι άμεση και μυστική και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» την 14 η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., από Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο αποτελείται από το σύνολο των μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο