Μενού Κλείσιμο

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) είναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97 και στην οποία Ακαδημαικά υποστηρίζονται οι κλάδοι των Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων. Σήμερα:

  • υπηρετείται από 13 μέλη ΔΕΠ
  • προσφέρει  12 Προγράμματα Σπουδών (2 προπτυχιακά και 10 μεταπτυχιακά) με 106 Θεματικές Ενότητες
  • συνεργάζεται με περισσότερα από 600 μέλη ΣΕΠ
  • εκπαιδεύει περίπου 2025 νέους φοιτητές κάθε χρόνο
  • έχει ήδη 9829 φοιτητές (3779 Προπτυχιακους και 6050 Μεταπτυχιακούς), 49 υποψήφιους διδάκτορες, περισσότερους από 9500 αποφοίτους, 24 διδάκτορες και ερευνητικά δραστηριοποιούνται 9 μεταδιδάκτορες.

Η ΣΘΕΤ έχει θέσει  βασικούς και υλοποιήσιμους στόχους, που είναι η περαιτέρω στελέχωσή της με μόνιμο διδακτικό και ερευνητικό  προσωπικό, η επέκταση των ερευνητικών της δραστηριοτήτων και η παροχή και η διαρκής βελτίωση των Προγραμμάτων  Σπουδών που προσφέρονται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δίδουμε την δυνατότητα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας να μελετούν και να σπουδάζουν χωρίς να απεμπολούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στοχεύοντας για τους ίδιους στο τέλος των σπουδών τους, στο να κατακτήσουν/καταλάβουν σημαντικές και καίριες επαγγελματικές, ερευνητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις στον ευρύτερο χώρο που επαγγελματικά δραστηριοποιούνται.

Στη Σχολή παρέχεται υψηλή εργαστηριακή εκπαίδευση και έρευνα στα λειτουργούντα εργαστήρια της Βιολογίας, Χημείας, Πληροφορικής και ήδη στα θεσμοθετημένα εργαστήρια  από το 2017, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης.

Στο διαδικτυακό μας τόπο θα βρείτε γενικές πληροφορίες για την στελέχωση της ΣΘΕΤ, καθώς επίσης και πληροφορίες για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα εργαστήρια, το προσωπικό και τους τομείς έρευνας που γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο. Αυτή η πηγή πληροφοριών στοχεύει στην επιδιωκόμενη  ερευνητική συνεργασία μεταξύ της Σχολής  με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης
Καθηγητής
Κοσμήτορας ΣΘΕΤ

Μετάβαση στο περιεχόμενο