Μενού Κλείσιμο

Κοσμήτορες και Αναπληρωτές Κοσμήτορες

 

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

Τζαμαρίας

1-9-2002 έως 31-8-2004

223/25-9-2002

2

Τζαμαρίας

1-9-2004 έως 31-8-2006

190/16-8-2004/τα.νπδδ

3

Χατζηλάκος

1-9-2006 έως 9-9-2007(Παραίτηση)

262/31-08-2006/τα. ΝΠΔΔ

4

Χατζηνικολάου

για Ακ. Έτος 2007-2008

262/31-08-2006/τα. ΝΠΔΔ

5

Χατζηνικολάου

1/9/2008-31/8/2010

ΦΕΚ 352/11-8-2008

6

Σκόδρας (Κοσμήτορας)

Σπανός (Αναπλ. Κοσμήτορας)

1/9/2010-31/08/2012

ΦΕΚ 295/2-09-2010 ΥΟΔΔ

7

Σκόδρας (Κοσμήτορας)

Καλλές (Αναπλ. Κοσμήτορας)

1/9/2012-31/08/2014

ΦΕΚ 444/24-09-2012 ΥΟΔΔ

8

Χατζηνικολάου (Κοσμήτορας)

Καλλές (Αναπλ. Κοσμήτορας)

4/9/2013 έως 31/08/2014(μετάκληση Σκόδρα σε Παν/μιο Πατρών)

ΦΕΚ 425/04-09-2012 ΥΟΔΔ

9

Χατζηνικολάου (Κοσμήτορας)

Καλλές (Αναπλ. Κοσμήτορας)

1/9/2014 έως 31/08/2016

ΦΕΚ 564/17-9-2014/ΥΟΔΔ

10

Καλαβρουζιώτης (Κοσμήτορας)

Καμέας (Αναπλ. Κοσμήτορας)

1/9/2016 έως 31/08/2019

ΦΕΚ 422/02-08-2016/ΥΟΔΔ

11

Καλαβρουζιώτης (Κοσμήτορας)

Καμέας (Αναπλ. Κοσμήτορας)

1/9/2019 έως 31/08/2022

ΦΕΚ 359/10-06-2019/ΥΟΔΔ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο