Μενού Κλείσιμο

Μέλη ΣΕΠ

Μπορείτε να βρείτε εδώ τα ονόματα των ΣΕΠ των προγραμμάτων της ΣΘΕΤ, καθώς και την ενότητα στην οποία διδάσκουν.

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Πληροφορική

Διασφάλιση Ποιότητας Msc
*(Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το πρόγραμμα μετονομάζεται σε “Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας”)

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων MSc

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής MSc

Διαχείριση Αποβλήτων MSc

Διαχείριση Τεχνικών Έργων MSc

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc

Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος MSc

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών MSc

Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού MSc
*(Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το πρόγραμμα μετονομάζεται σε “Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού”)

Μετάβαση στο περιεχόμενο