Μενού Κλείσιμο

Σύντομα Προγράμματα Σπουδών

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, προσφέρει 8 σύντομα προγράμματα σπουδών, με μορφή e-learning. Τα προγράμματα χωρίζονται σε διάρκειας 16 & 32 εβδομάδων και αντίστοιχουν σε 10 ή 20 μονάδες ECTS αντιστοίχως. Όλα τα προγράμματα οδηγούν σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ.

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι τα εξής:

 

Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development)

Βιομιμητική Τεχνολογία

Διδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το Scratch

Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων

Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

Παράκτια διάβρωση: αίτια και βιωσιμότητα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Στατιστικά μοντέλα μετανάλυσης με την χρήση της R (Απλή μετανάλυση και μετανάλυση δικτύου)

Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things)

Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής

Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο