Μενού Κλείσιμο

Μέλη ΔΕΠ

Κοσμήτορας

Καμέας Αχιλλέας - Καθηγητής

Αναπληρωτής Κοσμήτορας

Μπουρίκας Κυριάκος - Καθηγητής

Βερύκιος Βασίλειος - Καθηγητής

Καλαβρουζιώτης Ιωάννης - Καθηγητής

Καλλές Δημήτριος - Καθηγητής

Χατζηγεωργίου Γεώργιος - Καθηγητής

Χατζηνικολάου Μαρία - Καθηγήτρια

Κόκκινος Πέτρος - Αναπληρωτής Καθηγητής

Λέισος Αντώνιος - Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπαλωμένος Γεώργιος - Αναπληρωτής Καθηγητής

Ορφανουδάκης Θεοφάνης - Αναπληρωτής Καθηγητής

Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος - Αναπληρωτής Καθηγητής

Σγουρού Αργυρώ - Επίκουρη Καθηγήτρια

Μετάβαση στο περιεχόμενο