Μενού Κλείσιμο

akolokotsa-abs-3m-gr

Περίληψη

Η προτεινόμενη έρευνα αποτελεί συνέχεια των ερευνητικών στόχων που υλοποιούνται από το 2000 στο Τμήμα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων Του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και συνεχίζεται από τη Σχολή των Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης των Επεξεργασμένων Υγρών Αστικών Αποβλήτων (ΕΥΑΑ). Ήδη μελετήθηκε η σχέση μεταξύ των δεικτών και της περιεκτικότητας του εδάφους σε βαρέα μέταλλα, τα οποία είναι και ο καθοριστικός παράγοντας του επιπέδου των τιμών των δεικτών αυτών. Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των τιμών των δεικτών ρύπανσης προέχει η ανάγκη διερεύνησης των παραγόντων εκείνων που άμεσα επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητα των βαρέων μετάλλων που συσσωρεύονται στο έδαφος με την επαναχρησιμοποίηση τόσο των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Μπουρίκας Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Παπαδόπουλος Φραντζής, Ερευνητής Α, ΕΘΙΑΓΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο