Μενού Κλείσιμο

atzelepis-abs-3m-gr

Περίληψη

Η μαθηματική ανάλυση της ανάπτυξης των καρκινικών όγκων είναι στην αιχμή του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη μοντελοποίηση σφαιρικών καρκινικών όγκων ήταν ο H. P. Greenspan. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες μέθοδοι, ώστε να μελετηθούν διαφορετικά μοντέλα για την σφαίρα, σε περιπτώσεις συμμετρίας και διαταραχής, όπως επίσης και μοντέλα σε ελλειψοειδή γεωμετρία. Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να μελετηθεί ένα μοντέλο σφαιροειδούς γεωμετρίας και να ελεγθεί η ευστάθειά του.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: κ. Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
κ. Καριώτου Φωτεινή, Επίκουρος Καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
κ. Καμβύσας Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Μετάβαση στο περιεχόμενο