Μενού Κλείσιμο

babali-abs-3m-gr

 

Περίληψη

Οι μη παρεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές του εγκεφάλου, η Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (ΗΕΓ) και η Μαγνητοεγκεφαλογραφία (ΜΕΓ), βασίζονται στην καταγραφή, εξωτερικά του κρανίου, του ηλεκτρομαγνητικού (ΗΜ) σήματος που παράγεται από την ηλεκτροχημική διέγερση των νευρώνων του εγκεφάλου. Ο εντοπισμός των πηγών και ο προσδιορισμός της έντασής τους καθώς και η διερεύνηση ύπαρξης παθολογικών ανωμαλιών στον εγκεφαλικό ιστό, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της εφαρμογής των τεχνικών αυτών. Η δημιουργία και η ανάλυση μαθηματικών προτύπων και η μελέτη των αντίστοιχων αντιστρόφων μαθηματικών προβλημάτων υπηρετεί το στόχο αυτό.

Η παρούσα διδακτορική έρευνα αφορά την αναλυτική επεξεργασία των προβλημάτων ΗΕΓ και ΜΕΓ σε έναν ελλειψοειδή αγωγό, που προτυποποιεί γεωμετρικά το σύστημα κρανίο – εγκέφαλος κατά βέλτιστο τρόπο, διεγερμένο από σημειακή διπολική πηγή, εντοπισμένη στο εσωτερικό του εγκεφαλικού ιστού. Η έρευνα στοχεύει στην αναλυτική διερεύνηση της ευαισθησίας των προβλημάτων ΗΕΓ και ΜΕΓ, όσο αφορά μια σειρά παραμέτρους, όπως η ακτινική συμμετρία, η διαταραχή της ελλειψοειδούς επιφάνειας του αγωγού, η κατανομή των αγωγιμοτήτων καθώς και το βάθος εντοπισμού της σημειακής πηγής. Η μελέτη αυτή αντανακλά την ευαισθησία της ερμηνείας των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων αντιστρόφων προβλημάτων στην ρεαλιστική περιγραφή του κρανίου του υποκειμένου των ΗΕΓ/ΜΕΓ καθώς και στην ακρίβεια του εντοπισμού της σχετικής πηγής . Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη μελέτη συνεισφέρει στην εκτίμηση της αξιοπιστίας της χρήσης του υπό μελέτη προτύπου για διαγνωστικούς σκοπούς.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων Καριώτου Φωτεινή, επίκουρος καθ. ΣΘΕΤ ΕΑΠ

Μέλη: Χατζηνικολάου Μαρία, καθηγήτρια, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

Στρατής Ιωάννης, καθηγητής, Τμ. Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο