Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Δελτίο

Επιστημονικό Δελτίο 2022 / Τόμος ΄Β

Editors-in-ChiefMaria Hadjinicolaou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hadjinicolaou@eap.grGeorge Hatzigeorgiou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hatzigeorgiou@eap.gr  Contents – Περιεχόμενα Σεισμική Απόκριση Μεταλλικών Κατασκευών με Μόνωση Βάσης κατά…

Επιστημονικό Δελτίο 2022 / Τόμος ΄Α

Editors-in-ChiefMaria Hadjinicolaou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hadjinicolaou@eap.grGeorge Hatzigeorgiou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hatzigeorgiou@eap.gr  Contents – Περιεχόμενα Αριθμητική Αποτίμηση Μεθόδων Υποχώρου Krylov με Χρήση Εξισορρόπησης…

Επιστημονικό Δελτίο 2021 / Τόμος ΄Β

Editors-in-ChiefMaria Hadjinicolaou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hadjinicolaou@eap.grGeorge Hatzigeorgiou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hatzigeorgiou@eap.gr  Contents – Περιεχόμενα Περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές παράμετροι διαχείρισης του σχιστολιθικού αερίου…

Επιστημονικό Δελτίο 2021 / Τόμος Ά

Editors-in-ChiefMaria Hadjinicolaou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hadjinicolaou@eap.grGeorge Hatzigeorgiou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hatzigeorgiou@eap.gr  Contents – Περιεχόμενα Φασματική Ανάλυση Του Διανυσματικού Τελεστή Laplace Σε Καμπυλόγραμμα…

Επιστημονικό Δελτίο 2020 / Τόμος ΄Β

Editors-in-ChiefMaria Hadjinicolaou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hadjinicolaou@eap.grGeorge Hatzigeorgiou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hatzigeorgiou@eap.gr  Contents – Περιεχόμενα Κωδικοποίηση της κείμενης τεχνικής νομοθεσίας – Δημιουργία πρακτικού…

Επιστημονικό Δελτίο 2020 / Τόμος Ά

Editors-in-ChiefMaria Hadjinicolaou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hadjinicolaou@eap.grGeorge Hatzigeorgiou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hatzigeorgiou@eap.gr  Contents – Περιεχόμενα Η διεύρυνση της χρήσης τεχνολογίας BIM, παγκόσμιας γλώσσας…

Επιστημονικό Δελτίο 2019 / Τόμος ΄Β

Editors-in-ChiefMaria Hadjinicolaou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hadjinicolaou@eap.grGeorge Hatzigeorgiou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hatzigeorgiou@eap.gr  Contents – Περιεχόμενα Δημιουργία Εξ Αποστάσεως Ψηφιακού Μαθήματος για τη Διδασκαλία…

Επιστημονικό Δελτίο 2019 / Τόμος Ά

Editors-in-ChiefMaria Hadjinicolaou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hadjinicolaou@eap.grGeorge Hatzigeorgiou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hatzigeorgiou@eap.gr  Contents – Περιεχόμενα Παράκτια ζώνη. Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης της παράκτιας…

Επιστημονικό Δελτίο 2018 / Τόμος ΄Β

Editors-in-ChiefMaria Hadjinicolaou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hadjinicolaou@eap.grGeorge Hatzigeorgiou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hatzigeorgiou@eap.gr  Contents – Περιεχόμενα Δείκτες Ποιότητας και Εκτίμηση Κινδύνων σε Βιοχημικό Εργαστήριο…

Επιστημονικό Δελτίο 2018 / Τόμος Ά

Editors-in-ChiefMaria Hadjinicolaou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hadjinicolaou@eap.grGeorge Hatzigeorgiou,ProfessorSchool of Science and TechnologyHellenic Open UniversityEmail: hatzigeorgiou@eap.gr  Contents – Περιεχόμενα Διαδικασία Διαπίστευσης Κρατικού Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Τεχνικών Έργων…

Μετάβαση στο περιεχόμενο