Μενού Κλείσιμο

charalampopoulos-abs-3m-gr

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβής έχει ως στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της απόδοσης συστημάτων προειδοποίησης των οδηγών για τροχαία ατυχήματα και προβλήματα στους δρόμους (επικίνδυνες καταστάσεις όπως ατυχήματα σε αυτοκινητοδρόμους και διαχείριση έκτακτων αναγκών όπως πυρκαγιές, διαρροή νερού σε μεγάλες ποσότητες, πεσμένα δέντρα, κατολίσθηση βράχων σε ορεινούς δρόμους) με τη χρήση των δικτύων VANET (Vehicular Ad hoc NETworks – Ασύρματα Δίκτυα Αυτοκινήτων).
Τα τελευταία χρόνια τα Vehicular Ad hoc Networks (VANETs) είναι ένας ενεργός τομέας έρευνας και ανάπτυξης και επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ οχημάτων. Τα δίκτυα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια ποικιλία εφαρμογών όπως τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την πρόληψη συγκρούσεων των αυτοκίνητων. Την ίδια στιγμή, τα οχήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως σταθμοί ψυχαγωγίας με υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν στους επιβάτες (τουριστικές πληροφορίες, μουσική, ταινίες). Συνεπώς, η σχεδίαση, προσομοίωση και κατασκευή των VANETs είναι μια πρόκληση που έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμπεριφορά και την απόδοση τους.
Η μελέτη αυτή θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης που σχετίζονται με την ποιότητα του δικτύου. Τέλος, θα συζητηθούν τα συμπεράσματα για τους κινδύνους και την ασφάλεια στους δρόμους, τις καταστάσεις κίνησης και την άνεση στην οδήγηση (μείωση περεταίρω κινδύνων και αποφυγή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων).

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Αχχιλέας Καμέας (Επιβλέπων), Χαράλαμπος Σκιάνης, Δημήτριος Βέργαδος

Μετάβαση στο περιεχόμενο