Μενού Κλείσιμο

Σχετικά με την ολοκλήρωση του Scientific Event F3.6 στο COSPAR 2022

Με επιτυχία διεξήχθει το scientific Event F3.6: Quest to Detect Extraterrestrial Life: Scientific Approaches and Cultural Impact of Discovery, στο COSPAR-2022 venue Divani Caravel στις 20 Ιουλίου 2022 στην Αθήνα στα πλαίσια της διοργάνωσης του Διεθνούς Meeting for Space Research, του Committee On Space Research – 2022 στην Αθήνα. Το Scientific Event F3.6 είχε ως θέμα:

“Life on our planet manifests in normal environments for carbon-based organisms as well as in environmental extremes. It leaves biosignatures and technosignatures. We, humans living in and observing our ever changing evolutionary developed ecosystem, naturally pose questions like “Is there life beyond Earth” As a result, scientists search in radio and optical frequencies for technologically advanced civilizations capable of transmitting intentional/transitory technosignatures. The probe of biosignatures contributes equivalently to the Search for ExtraTerrestrial Intelligence (SETI) methodology. For example, infrared signals associated with greenhouse gases hint presence of surface life, phosphine in planetary clouds suggest primitive life, habitability of discovered exoplanets of nearby stars is being studied. The quest for the priceless “ET needles”, in the “cosmic haystack” is currently been empowered by multidisciplinary technologically advanced instruments, associated techniques and Big Data analysis methods. However if extraterrestrial life is discovered what steps are scientists taking to prepare for that event?”

Πληροφορίες του προγράμματος μπορούν να βρεθούν στο σύνδεσμο: https://www.cospar-assembly.org/admin/session_cospar.php?session=1094 ​

Η επιστημονική οργανωτική επιτροπή (SOC) περιέχει τα περισσότερα από τα πιο διάσημα ονόματα στην επισημονική περιοχή (π.χ. Frank Drake, Jill Tarter, κλπ) και οι Main Scientific Organizer και Deputy Scientific Organizer είναι οι Ν. Γκιζάνη, ΣΘΕΤ – ΕΑΠ και Γιώργο Βελντέ, Τμ. Φυσικής – Παν/μιο Θεσσαλίας αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η SOC σε απάντηση της τιμητικής πρότασης της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής (LOC) του COSPAR 2022 για δημοσιότητα στην πιο αξιόλογη επιστημονική έρευνα που θα ανακοινωνόταν στο F3.6 πρότεινε τελικά την Ομιλία της επίκ. Καθηγήτριας ΕΑΠ Νεκταρίας Γκιζάνη με τίτλο “On Greece’s participation to the radio detection of Extragalactic Technosignatures” που αφορά στη συγκεκριμένη λειτουργία του Ελληνικού Ραδιοτηλεσκοπίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο