Μενού Κλείσιμο

ekatsigri-abs-3m-gr

Περίληψη

Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας ο τρόπος που μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι εμπλουτίστηκε. Η εκπαίδευση με την συνδρομή των νέων τεχνολογιών μπορεί να παρέχεται από απόσταση, χωρίς φυσική παρουσία σε μια αίθουσα διδασκαλίας, σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα διαθέτει υπολογιστή και μια σύνδεση στο διαδίκτυο.
Το μονοπάτι που ακολουθεί κάθε εκπαιδευόμενος στην πορεία προς την γνώση σημαδεύεται από την επιλογή και λήψη των αποφάσεων που λαμβάνει στη διαδρομή. Οι αποφάσεις αυτές αποτυπώνονται με τη μορφή δεδομένων σε κατάλληλες βάσεις. Με την αύξηση τόσο της πρόσβασης στα δεδομένα όσο και των διαθέσιμων εργαλείων και μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης(teaching and learning analytics) για επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων η μελέτη της φοίτησης των σπουδαστών μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στη σκιαγράφηση του εκπαιδευτικού προφίλ των συμμετεχόντων. Ακολούθως η πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας moodle σε συνδιασμό με τα παραπάνω δεδομένα μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ενός προσαρμοστικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης ώστε το μονοπάτι της γνώσης που ακολουθεί ο κάθε μαθητής να οδηγήσει στην κατάκτηση των προσωπικών και μαθησιακών στόχων.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Παν. Πατρών
Σωτήριος Κωτσιαντής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μετάβαση στο περιεχόμενο