Μενού Κλείσιμο

graikou-abs-3m-gr

Περίληψη

Η πολυπλοκότητα των βιοχημικών και φυσικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ενός καρκινικού όγκου και η εξειδίκευση της συμπεριφοράς του ανάλογα με τον φιλοξενούντα ιστό δυσχεραίνουν σημαντικά την κατανόηση της δομής και λειτουργίας του. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν την επίδραση των μηχανικών ιδιοτήτων του περιβάλλοντος ιστού στην δομή, στη μορφή και στις παραμέτρους της ανάπτυξης του όγκου, με έμφαση στην μη συμμετρική ανάπτυξη. Στην παρούσα διδακτορική έρευνα προτείνεται η ανάλυση ενός μακροσκοπικού μαθηματικού προτύπου για την εξέλιξη ενός πλήρως ανεπτυγμένου καλοήθους καρκινικού όγκου με ελλειψοειδή δομή, σε περιβάλλον ανομοιογενούς πεδίου πίεσης και θρεπτικών συστατικών, υπό παραδοχές που συγκεντρώνουν τις πιο ευρέως αποδεκτές υποθέσεις της καρκινικής ανάπτυξης σε αυτό το

στάδιο. Επιχειρείται η διερεύνηση των συνθηκών που επιτρέπουν την ανάπτυξη στην ανισότροπη αυτή τη δομή, της ύπαρξης στάσιμου σταδίου στην ανάπτυξη του όγκου της ευστάθειας του όγκου αδρανείας και της εξάρτησής της από τις εκκεντρότητες του ελλειψοειδούς. Καθώς η μορφολογική αστάθεια στη δομή του όγκου αδρανείας, υποδεικνύει λειτουργική μετάβαση της αποικίας προς κακοήθη ανάπτυξη, η διερεύνηση αυτή κρίνεται σημαντική για βαθύτερη κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών και για πιθανή θεραπευτική προσέγγιση.

Απώτερος στόχος της προτεινόμενης μελέτης είναι ο προσδιορισμός κρίσιμων συνθηκών και παραμέτρων που υποδεικνύουν μετάβαση ενός ελλειψοειδούς καρκινικού όγκου από την ευστάθεια στην αστάθεια.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων Καριώτου Φωτεινή, επίκουρος καθ. ΣΘΕΤ ΕΑΠ

Μέλη: Χατζηνικολάου Μαρία, καθηγήτρια, ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

Στρατής Ιωάννης, καθηγητής, Τμ. Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο