Μενού Κλείσιμο

hatzivassiliou-abs-3m-gr

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο την εκτίμηση της ανελαστικής απόκρισης τρισδιάστατων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε κατάσταση προοδευτικής κατάρρευσης. Επιπρόσθετα, ερευνάται ταυτόχρονα η επίδραση στο φορέα των τοιχοπληρώσεων, της παραμορφωσιμότητας του εδάφους και της αβεβαιότητας που υπεισέρχεται στην κατασκευή λόγω των ιδιοτήτων των υλικών αλλά και της σεισμικής κίνησης. Τέλος, εξετάζεται η προοδευτική κατάρρευση των κατασκευών κάτω από τη δράση πολλαπλών σεισμών. Στην παρούσα έρευνα, τα προσομοιώματα της προοδευτικής κατάρρευσης είναι ρεαλιστικά αφού: α) βασίζονται σε περιγραφή των υπό αστοχία μελών και όχι στην αυθαίρετη αφαίρεσή τους, και β) στην πραγματική τρισδιάστατη μοντελοποίηση και ταυτόχρονα στην τρισδιάστατη σεισμική καταπόνηση. Στα πλαίσια της πρότασης, η προοδευτική κατάρρευση μελετάται για επαναλαμβανόμενους σεισμούς και αναλύεται σε βάθος το ερώτημα που αφορά στο ποιες είναι οι κρίσιμες παράμετροι και πως αυτές επηρεάζουν το φαινόμενο της διαδοχικής κατάρρευσης (παράμετροι υλικών, τυχαιότητα σεισμών, τοίχοι πλήρωσης, αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής, κλπ).

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ.
Καράμπαλης Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.
Σφακιανάκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο