Μενού Κλείσιμο

Καλαβρουζιώτης Ιωάννης

   Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης

Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο της Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ ‘Διαχείριση αποβλήτων’

Συντονιστής της Θεματικής ενότητας ‘Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων’ ΔΙΑ (60) Απρίλιος 2017-μέχρι σήμερα.

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ (από 01 Σεπτεμβρίου, 2016, επανεκλεγείς τον Μάιο του 2019 για τριετή θητεία έως 31 Αυγούστου, 2022).

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αρ. απόφ. 27537/41 ΦΕΚ αρ. Φύλλου. 102 της 26/02/2018 και Αρ. ΦΕΚ 168, 2 Απριλίου, 2019.

Επισκέπτης καθηγητής στο Hubei University, China (2018-2022).

Πτυχιούχος Γεωπονικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1984.

Διδάκτορας της περιβαλλοντικής γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας από το έτος 1999.

Γεωπόνος του Υπουργείου Γεωργίας από το έτος 1988-2000.

Μέλος του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 2000-2003.

Διευθυντής της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος από 30/1/93 έως 25/11/93.

Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Πιστοποίησης επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ 2004-2005.

Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), 2006-2009.

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, Ν.Π.Ι.Δ. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιούνιος 2006 – Ιανουάριος 2010.

Μέλος του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ από τον Μάρτιο του 2020.

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Απρίλιος 2020).

Έχει συγγράψει 5 Βιβλία, 7 Κεφάλαια σε Βιβλία, 109 εργασίες σε Διεθνή περιοδικά, 72 εργασίες σε Διεθνή συνέδρια , 40 εργασίες σε εθνικά συνέδρια και πάνω από 100 άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Περιβαλλοντική γεωχημεία
  • Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων
  • Aρχαίες τεχνολογίες διαχείρισης νερού και αποβλήτων

Ιστοσελίδες:

Προσωπική: www.ioanniskalavrouziotis.gr

Εργαστηρίου https://sst.eap.gr/grrsrch/grlabs/texnologion-aeiforikis-diaxeirisis-apovliton

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΔΙΑ: https://dia.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο