Μενού Κλείσιμο

ikinakis-abs-3m-gr

Περίληψη

Θα μελετηθεί η επίλυση της μερικής διαφορικής εξίσωσης Ε^4(ψ)=0 στο τοροειδές σύστημα συντεταγμένων και και θα γίνουν εφαρμογές με κατάλληλες αρχικές και συνοριακές συνθήκες.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.
Στρατής Ιωάννης, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α
Καριώτου Φωτεινή, Επ. Καθηγήτρια της Σ.Θ.Ε.Τ. του Ε.Α.Π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο