Μενού Κλείσιμο

kalyvas-abs-3m-gr

Περίληψη

Η μελέτη της ενδοετήσιας μεταβλητότητας των μετεωρολογικών παραμέτρων στην Ελλάδα γίνεται με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων δεικτών. Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζονται με βάση τις τιμές μετεωρολογικών παραμέτρων όπως π.χ. η θερμοκρασία, λαμβάνοντας υπόψη την ημιτονοειδή κύμανση των τιμών εντός του έτους λόγω της εναλλαγής των εποχών. Τα μετεωρολογικά δεδομένα προέρχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και αφορούν σε 35 συνολικά σταθμούς του δικτύου της. Υπολογίζεται η απόκλιση των πραγματικών τιμών των μετεωρολογικών παραμέτρων από θεωρητικές, ιδανικές κατά περίπτωση τιμές τους, προκειμένου να προσδιοριστούν με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών μεθόδων οι τιμές των δεικτών. Στη συνέχεια εξετάζεται η μεταβολή των δεικτών διαχρονικά, για χρονικό διάστημα πλέον των 50 ετών ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Διερευνάται τελικά εάν οι δείκτες που καθορίστηκαν με τον τρόπο που περιγράφηκε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Ζέρβας Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Ε.Α.Π.
Αναγνωστοπούλου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Α.Π.Θ.
Δημητράς Αυγουστίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Ε.Α.Π.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο