Μενού Κλείσιμο

karachalios-abs-3m-gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών, θα επικεντρωθούμε:

Α. Στη μελέτη των αντιλήψεων των μαθητών της τελευταίας τάξης του δημοτικού σχολείου στο νομό Αχαΐας, γύρω από τα θέματα της διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων.

& Β. Στην δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος για την διαχείριση υγρών & στερεών αποβλήτων, – που απευθύνεται στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου – μέσω του οποίου προσδοκία είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αλλαγή σε επίπεδο γνώσεων αλλά και στάσεων στους μαθητές.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Πλακίτση Αικατερίνη, Βασιλεία Χατζηνικήτα

Μετάβαση στο περιεχόμενο