Μενού Κλείσιμο

karamitsios-abs-3m-gr

Περίληψη

Η διατριβή αυτή εστιάζει στην αναπτυσσόμενη περιοχή του Διαδικτύου των Αντικειμένων Internet-of-Things (IoT), όπου διάφορες συσκευές και αισθητήρες, ελεγκτές ηλεκτρο-μηχανικών μερών, αυτοματισμοί και πολλά άλλα, είναι διασυνδεδεμένα συνήθως ασύρματα. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει τρία βασικά μέρη:

· Ασύρματες επικοινωνίες σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (WSN)

· Κατανεμημένη επεξεργασία σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

· Λήψη αποφάσεων με κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων

Οι ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ δικτύων αισθητήρων αποτελεί ένα τομέα που ολοένα και αναπτύσσεται, απαιτώντας νέες τεχνικές και πρωτόκολλα για επιτυχημένη επικοινωνία. Η ανάλυση και η μελέτη των ήδη υπαρχόντων πρωτοκόλλων αποτελεί ένα μείζον θέμα για τη κοινότητα του Internet of Things. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος αυτής της διατριβής που έχει ως στόχο την εξεύρεση των αποδοτικότερων αρχιτεκτονικών διασύνδεσης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, δικτύων ελεγκτών αυτοματισμών και ηλεκτρο-μηχανικών μερών και άλλων εφαρμογών και αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων τους. Τα μοντέλα επικοινωνίας και ο σχεδιασμός των οντοτήτων υλοποίησης αυτών θα μελετηθούν υπό το πρίσμα της βέλτιστης απόδοσης.

Η δεύτερη πρόκληση αφορά την κατανεμημένη επεξεργασία σε κατανεμημένα συστήματα (μικροεπεξεργαστές, κινητές συσκευές κ.α.) που αποτελεί και την αντιστροφή της συσσώρευσης όλων των λειτουργιών και δεδομένων που προάγει η λογική του σήμερα, με τον τομέα του Cloud Computing. Δεδομένου ότι η επεξεργασία δεδομένων και ο διαμοιρασμός επεξεργαστικής ισχύς σε διαφορετικά συστήματα αποτελεί ακόμα ένα τομέα με μικρή έρευνα, η πρόκληση αυτή, αυτής της διατριβής, αποτελεί και ένα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό στοιχείο.

Το τρίτο πεδίο έρευνας είναι η επαρκής ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να γίνει είτε σε επίπεδο συσκευής είτε σε επίπεδο υποδομής του IoT (π.χ. fog computing, cloud computing). Τα πεδία στόχοι του ερευνητικού πλαισίου της διατριβής αυτής είναι εφαρμογές σε τομείς που περιλαμβάνουν π.χ. την Ιατρική και εφαρμογές οικιακών αυτοματισμών.

Τριμελής επιτροπή:

 

Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ, Επιβλέπων

Αχιλλέας Καμέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ, μέλος

Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΠΤ ΕΚΠΑ, μέλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο