Μενού Κλείσιμο

lentzos-abs-3m-gr

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή …

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Δημήτριος Καλλές, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ
Ιωάννης Ρεφανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ειρήνη Ντούτση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Leibnitz Univesity Hannover

Μετάβαση στο περιεχόμενο