Μενού Κλείσιμο

lygizou-abs-3m-gr

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή …

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Δημήτριος Καλλές, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ
Γιάννης Χατζηλυγερούδης, Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Π. Πατρών,
Γιάννης Σταματίου Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Π. Πατρών

Μετάβαση στο περιεχόμενο