Μενού Κλείσιμο

marantis-abs-3m-gr

Περίληψη

Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή διερευνώνται οι διαδικασίες παραγωγής ζεύγους μποζονίων κατά τις συγκρούσεις πρωτονίων στο μεγάλο αδρονικό επιταχυντή LHC στο CERN. Θα αναλυθούν τα γεγονότα που καταγράφηκαν από τον ανιχνευτή ATLAS σε ενέργεια κέντρου μάζας 13 TeV προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα του Καθιερωμένου Προτύπου στον ηλεκτρασθενή τομέα. Η ανάλυση περιλαμβάνει τις μετρήσεις της ολικής και των διαφορικών ενεργών διατομών καθώς και την εκτίμηση των συζεύξεων μεταξύ των διανυσματικών μποζονίων. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προβλέψεις του Καθιερωμένου Προτύπου σημαίνει την ύπαρξη Νέας Φυσικής που εμφανίζεται πλήρως σε υψηλότερες κλίμακες ενέργειας.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Αντώνιος Λέισος (Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ)

Κωνσταντίνος Κορδάς (Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ)

Δημήτριος Σαμψωνίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο